BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за доцент по шифър 05.03.12 археология (професионално направление 2.2. История и археология)
Конкурс за доцент по шифър 05.03.12 археология (професионално направление 2.2. История и археология)

25.02.2016
Националният археологически институт с музей на БАН – София обявява конкурс за доцент по шифър 05.03.12. Археология, специалност 2.2. История и археология, за нуждите на Филиала на НАИМ-БАН във Велико Търново.
 
Срок: два месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.)
Документи: в НАИМ-БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн