BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Десислава Руменова Такорова
Рецензии и становища за дисертационния труд на Десислава Руменова Такорова

19.04.2016
Рецензии и становища относно дисертационния труд на Десислава Руменова Такорова на тема “Раннонеолитната култура в долината на Струма и Софийското поле в контекста на връзките ѝ с Анатолия” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:

  1. Рецензия от доц. д-р Крум Бъчваров (председател на НЖ)
  2. Рецензия от проф. д-р Славиша Перич (член на НЖ)
  3. Становище от проф. д.и.н. Иван Гацов (член на НЖ)
  4. Становище от чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Стефан Чохаджиев (член на НЖ)

Други документи във връзка с дисертацията:

  1. Автореферат
  2. Декларация за оригиналност на авторския труд
  3. Обява за публична защита на дисертационния труд
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн