BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов

01.07.2016
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в НАИМ при БАН, Филиал на НАИМ при БАН във Велико Търново (обявен в ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.), съгласно изискванията на ЗРАСРБ, чл. 27 (1):

  1. Рецензия на проф. д. изк. Константин Тотев (член на НЖ)
  2. Рецензия на проф. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ)
  3. Становище на проф. д.и.н. Станислав Станилов (председател на НЖ)
  4. Становище на проф. д-р Хитко Вачев (член на НЖ)
  5. Становище на доц. д-р Бони Петрунова (член на НЖ)
  6. Становище на доц. д-р Константин Дочев (член на НЖ)
  7. Становище на доц. д-р Евгени Дерменджиев (член на НЖ)

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Деян Сашков Рабовянов:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн