BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов
Рецензии и становища за дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов

09.08.2016
Рецензии и становища относно дисертационния труд на Веселин Иванов Игнатов на тема “Погребални комплекси с „коли“ в римската провинция Тракия (ср. на I – III в.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:
 


Други документи във връзка с дисертацията:
 

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн