BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за дисертационния труд на Калина Кирилова Йорданова
Рецензии и становища за дисертационния труд на Калина Кирилова Йорданова

26.04.2017

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Калина Кирилова Йорданова на тема “ Монетосеченето на Аполония Понтика (VI – I в. пр. Хр.)” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:

  1. Рецензия от проф. д.и.н. Иван Карайотов (член на НЖ)
  2. Рецензия от проф. д.и.н. Диляна Ботева (член на НЖ)
  3. Становище от доц. д-р Боряна Русева (член на НЖ)
  4. Становище от проф. д-р Костадин Рабаджиев (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Кръстина Панайотова (председател на НЖ)

 

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн