BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология
Конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология

12.06.2017

Националният археологически институт с музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология.

Срок за подаване: два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, бр. 45 от 6 юни 2017 г.).

Документи за подаване: в НАИМ при БАН, София, ул. „Съборна” № 2, тел.: (02) 988 24 06.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн