BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев

26.07.2017

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев

 

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Константин Иванов Дочев, участник в конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на НАИМ – БАН, Филиал Велико Търново, обявен в ДВ, бр. 32 от 21 април 2017 г.

 

  1. Рецензия на проф. д.и.н. Иван Йорданов (член на НЖ);
  2. Рецензия на проф. д-р Пламен Павлов (член на НЖ);
  3. Рецензия на доц. д-р Владимир Пенчев (член на НЖ);
  4. Становище доц. д-р Дочка Аладжова (член на НЖ);
  5. Становище на проф. д-р Хитко Вачев (член на НЖ);
  6. Становище на доц. д.и.н. Николай Овчаров (член на НЖ);
  7. Становище на проф. д-р Валентин Плетньов (член на НЖ).

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Константин Иванов Дочев

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн