BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Женя Йорданова Жекова
Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Женя Йорданова Жекова

21.09.2017

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Женя Йорданова Жекова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (Нумизматика), за нуждите на Регионален исторически музей – Шумен, отдел „Нумизматика“, обявен в ДВ бр. 48/16.06.2017 г.:

 

1. Рецензия на проф. д.и.н. Иван Йорданов (член на НЖ)

2. Рецензия на проф. д.и.н. Илия Илиев (член на НЖ)

3. Становище на проф. д-р Миляна Каймакамова (член на НЖ)

4. Становище на доц. д-р Константин Дочев (член на НЖ)

5. Становище на доц. д-р Бистра Божкова (председател на НЖ)

6. Становище на доц. д-р Георги Николов (член на НЖ)

7. Становище на доц. д-р Тодор Тодоров (член на НЖ)

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на гл. ас. д-р Женя Йорданова Жекова:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн