BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова
Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова

20.10.2017

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова

 

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова, участник в конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология, обявен в Държавен вестник, бр. 45 от 6 юни 2017 г.

 

  1. Рецензия на проф. д.и.н. Кирил Йорданов (член на НЖ);
  2. Рецензия на проф. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ);
  3. Рецензия на доц. д-р Красимир Ников (член на НЖ);
  4. Становище на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов (член на НЖ);
  5. Становище на доц. д-р Кръстина Панайотова (член на НЖ);
  6. Становище от проф. д-р Костадин Рабаджиев (член на НЖ);
  7. Становище на доц. д-р Милена Тонкова в (председател на НЖ).

 

Списък на публикациите, цитиранията и резюметата на трудовете на доц. д-р Анелия Атанасова Божкова

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн