BG / EN
Начало » Новини » Конкурси » Относно обявени конкурси от НАИМ-БАН за академичната длъжност „главен асистент"
Относно обявени конкурси от НАИМ-БАН за академичната длъжност „главен асистент"

25.03.2020

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че съгласно параграф § 24 от приетия на 20 и 23.03.2020 г. Закон – сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.

В този контекст срокът за подаване на документи по обявените четири конкурса за „главен асистент" за нуждите на: Секция за антична археология - два; Секция за средновековна археология - един и Филиал Шумен - един, ще бъде удължен с 30 календарни дни след отмяна на извънредното положение.

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн