BG / EN
Конкурси

26.08.2022

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори...
08.08.2022

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките обявява четири конкурса за академична длъжност „главен асистент“: Два по направление 2.2. История и археология (специалност Праистория), за нуждите на Секция за праистория,...
05.08.2022

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2022-2023 г. Тема за редовна докторантура: „Пространствени модели и динамика на обитаването на Лудогорското плато през бронзовата и...
01.08.2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова    Рецензии и становища относно дисертационния труд на Галина Петкова Самичкова на тема „Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара планина до Източните...
15.07.2022

Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява три конкурса за академична длъжност „главен асистент“:  - Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за...
17.06.2022

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“: - Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил...
27.05.2022

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява пет конкурса за академичната длъжност „доцент“.   По направление 2.2. История и археология (специалност Археология):  - Един за нуждите на Секция за тракийска...
04.04.2022

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Владислав Живков Живков на тема „Културата между Долен Дунав и Стара планина през периода от средата на II в. пр.Хр. до началото на II в. сл.Хр. (по археологически данни от Северна България)“ за присъждане на...
08.03.2022

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г.  Теми за редовна докторантура: „Османската култова архитектура в България“ Секция за...
05.03.2022

Националният археологически институт с музей – БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за средновековна археология, профил “Средновековна българска...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн