BG / EN
Конкурси

15.07.2022

Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява три конкурса за академична длъжност „главен асистент“:  - Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология), за нуждите на Секция за...
17.06.2022

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „главен асистент“: - Един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за антична археология, профил...
27.05.2022

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява пет конкурса за академичната длъжност „доцент“.   По направление 2.2. История и археология (специалност Археология):  - Един за нуждите на Секция за тракийска...
04.04.2022

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Владислав Живков Живков на тема „Културата между Долен Дунав и Стара планина през периода от средата на II в. пр.Хр. до началото на II в. сл.Хр. (по археологически данни от Северна България)“ за присъждане на...
08.03.2022

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г.  Теми за редовна докторантура: „Османската култова архитектура в България“ Секция за...
05.03.2022

Националният археологически институт с музей – БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“, по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за средновековна археология, профил “Средновековна българска...
12.11.2021

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Методи Димитров Златков на тема „Селищната система на Мелнишко през XI – XVII в.“ за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:  Рецензия на проф. д. изк....
25.08.2021

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Сергей Борисов Торбатов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология), за нуждите на Секция за антична...
27.07.2021

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) обявява три конкурса за академична длъжност „главен асистент“: - един по направление 2.2. История и археология (специалност Археология) за нуждите на Секция за тракийска археология, профил...
20.07.2021

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява два конкурса за академичната длъжност „асистент“ по направление 2.2. История и археология (специалност „Праистория“). Двата конкурса са за нуждите на Секция по праистория с...
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн