BG / EN
Конкурси

13.07.2021

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г.      НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ -  БЪЛГАРСКА...
07.07.2021

Националният археологически институт с музей – БАН (НАИМ - БАН) обявява пет конкурса за академична длъжност „главен асистент“:  - два по направление 2.2. История и археология за нуждите на отдел „Експозиции“:  профил...
16.04.2021

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (научна област Антична археология) за академичната длъжност „ професор“ за нуждите на Секция за антична археология.   Срок: два...
25.03.2021

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Андрей Тенев Аладжов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за...
05.03.2021

Рецензии и становища за научната дейност на доц. д-р Дочка Иванова Аладжова, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология (научна област Нумизматика), за нуждите на Секция за нумизматика и...
21.12.2020

Рецензии и становища за научната дейност на гл. ас. д-р Марио Иванов Иванов, участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“), за нуждите на Секция за антична...
24.11.2020

Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките, София, обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академична длъжност „ доцент “ за нуждите на Секцията за средновековна...
23.10.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (научна област Нумизматика) за академичната длъжност „ професор“ за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика.   Срок: два...
14.08.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академичната длъжност „ доцент“ за нуждите на Секция за антична археология.   Срок: два...
14.08.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академичната длъжност „ главен асистент“ за нуждите на Секция за средновековна археология: профил...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн