BG / EN
Конкурси

13.08.2019

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ -  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за прием на един редовен докторант за учебната 2019-2020 г.   Тема за редовна докторантура:   „ Раннонеолитни керамични...
28.06.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България, профил...
12.04.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна...
02.04.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Отдел „Фондове“, профил „Късна желязна епоха“. Срок: два...
02.04.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за нумизматика и епиграфика, профил „Антична нумизматика“. Срок:...
19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Филиал „Велико Търново“, профил „Материална култура на Средновековна...
19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Отдел „Експозиции“, профил „Бронзова и Ранна желязна епохи“....
19.03.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна...
27.08.2018

Въз основа правилата за подбор, назначаване и обучение на персонала в БАН и произтичащата от тях процедура за назначаване на лица с висше образование   НАРЕЖДАМ   Комисия в състав: 1. доц. д-р Цветана Попова- председател на комисията 2. доц. д-р...
01.08.2018

НАЦИОНАЛЕН АХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на трима редовни докторанти за учебната 2018-2019 г.   Теми за редовни докторантури: „Рациария и нейната територия 1-6 век“ Секция...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн