BG / EN
Конкурси

06.08.2020

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ -  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРСИ   за прием на трима редовни докторанти за учебната 2020-2021 г., по направление 2.2. История и археология   Докторска програма по Праистория...
14.05.2020

С отмяната на извънредното положение в страната, считано от 14.05.2020 г. всички срокове за подаване на документи по обявените четири конкурса за „главен асистент" за нуждите на: Секция за антична археология - два; Секция за средновековна археология - един и Филиал Шумен -...
25.03.2020

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че съгласно параграф § 24 от приетия на 20 и 23.03.2020 г. Закон – сроковете, установени в Закона за развитието...
16.03.2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и на основание решение на Директора на НАИМ – БАН временно се спира провеждането на конкурс за фондохранител за нуждите в отдел „Фондове“ на НАИМ до отмяна на извънредното положение.  ...
11.02.2020

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява четири конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология:   - Два за нуждите на Секция за антична археология:...
21.12.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Филиал „Велико Търново“, профил „Материална култура на Втората...
13.08.2019

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ -  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за прием на един редовен докторант за учебната 2019-2020 г.   Тема за редовна докторантура:   „ Раннонеолитни керамични...
28.06.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България, профил...
12.04.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна...
02.04.2019

Националният археологически институт с музей - БАН (НАИМ - БАН) обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по направление 2.2. История и археология за нуждите на Отдел „Фондове“, профил „Късна желязна епоха“. Срок: два...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн