BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

14.10.2016

Информация за публикувана обява за обществена поръчка за отпечатване на издания на НАИМ-БАН - три книги за удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 188, ал. 2 от ЗОП Срок за получаване на офертите: 20/10/2016 16:00 ч. Офертите на участниците ще бъдат отворени на...
15.04.2016

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail: ...
12.04.2016

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919 Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. "Съборна" № 2, ет. 1, стая "Деловодство" За: доц. д-р...
06.04.2016

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в настоящата покана. 1. Наименование и адрес на възложителя Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) Адрес: гр. София, ул....
16.03.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на "Национален археологически музей Каталози", том II КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа...
11.03.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на книга "Национален археологически музей Каталози", том I КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка...
29.02.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на списание "Известия на Националния археологически институт", том XLIII КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат,...
24.02.2016

Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2 Лице за контакт: инж. Надя Николова – ръководител Aдминистративен отдел, Tел.: (02) 988 24 06,...
28.01.2016

Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2 Лице за контакт: инж. Надя Николова – ръководител Aдминистративен отдел, Tел.: (02) 988 24 06,...
15.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Списание "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и „Геоархеология и археоминералогия: Артефакти и обекти от България (Библиография)“ с автор Руслан Костов в списание „Интердисциплинарни изследвания“, том 24 КОД СЪГЛАСНО...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн