BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Разяснение по публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги
Разяснение по публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги

22.04.2013
Разяснение относно публичната покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги: 1. Сборник „Василка Герасимова. In Memoriam“; 2. Сборник „В чест на Георги Кузманов“; 3. сп. „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, том 8
 
На вниманието на всички потенциални участници в процедурата
 
Моля да имате предвид следните разяснения по горецитираната покана:
 
  1. Хартията, на които ще се печатат книгите, е 115 г хром-мат. При разглеждането на офертите текстът "120 г хром-мат" ще се разглежда като "115 г хром-мат";
  2. Където е посочен само цвят 1+1, той е черно. Само при книга 3, корица, цвят 1+1 е уточнен – Pantone warm gray 7С;
  3. Книга 3 е с общ обем 352 стр., от които 308 стр. на хартия 80 г офсет и 44 стр. на хартия 115 г хром-мат.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн