BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Печат на на книга „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“ (Годишник на националния археологически музей, том 12)“
Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Печат на на книга „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“ (Годишник на националния археологически музей, том 12)“

28.11.2014
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9035775 в Портала за обществените поръчки от 10.11.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Печат на книга „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“ (Годишник на Националния археологически музей, том 12)“
© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн