BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Отпечатване на каталог към изложбата „Българска археология 2014“
Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Отпечатване на каталог към изложбата „Българска археология 2014“

22.01.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9037795 в Портала за обществените поръчки от 06.01.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Отпечатване на каталог към изложбата „Българска археология 2014“.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн