BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Отпечатване на сборник „Плиска-Преслав“, том 11, редактор Павел Георгиев и „Дисертации том 8“ с автор Петя Андреева
Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет „Отпечатване на сборник „Плиска-Преслав“, том 11, редактор Павел Георгиев и „Дисертации том 8“ с автор Петя Андреева

16.03.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9039100 в Портала за обществените поръчки от 20.02.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Отпечатване на сборник „Плиска-Преслав“, том 11, редактор Павел Георгиев и „Дисертации том 8“ с автор Петя Андреева.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн