BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията във връзка с обществена поръчка за доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН
Протокол на комисията във връзка с обществена поръчка за доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН

27.03.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9039294 в Портала за обществените поръчки от 20.02.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН"
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн