BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за отпечатване на два каталога и две книги към изложби
Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за отпечатване на два каталога и две книги към изложби

28.04.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040694 в Портала за обществените поръчки от 09.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Oтпечатване на два каталога и две книги към изложби“
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн