BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол № 2 на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника
Протокол № 2 на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника

08.05.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040075 в Портала за обществените поръчки от 23.03.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника"
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн