BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за доставка на компютърна и сканираща техника за дигитализация на научен архив
Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с обществена поръчка за доставка на компютърна и сканираща техника за дигитализация на научен архив

10.07.2015
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9042977 в Портала за обществените поръчки от 19.06.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна и сканираща техника за дигитализация на научен архив“
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн