BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията по обявена публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”
Протокол на комисията по обявена публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”

25.04.2016
ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9052101/05.04.2016 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн