BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Разяснение по обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ при БАН"
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ при БАН"

02.06.2016

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн