BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Протокол на комисията по oткрита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана..
Протокол на комисията по oткрита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана..

28.07.2016

Протокол на комисията по oткрита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"

ПРОТОКОЛ по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Интердисциплинарни изследвания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн