BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Писмо-уведомление относно обществена поръчка с предмет "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно- исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ-БАН"
Писмо-уведомление относно обществена поръчка с предмет "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно- исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ-БАН"

17.09.2016
Писмо-уведомление относно отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно- исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ-БАН", открита с Решение № 307 от 12.04.2016 г.
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн