BG / EN
Начало » Новини » » Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за отпечатване на издания на НАИМ-БАН - три книги
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за отпечатване на издания на НАИМ-БАН - три книги

27.09.2016
Обява и техническо задание
Удължаване на срок за получаване на оферти

Документация към обявата:

  1. Представяне на участник – Приложение № 1
  2. Техническо задание на Възложителя
  3. Техническа оферта – Приложение № 2
  4. Ценова оферта – Приложение № 3
  5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 4
  6. Проект на договор – Приложение № 5
  7. Протокол № 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 906906/27.09.2016 г. 

Извадки от предпечатната подготовка на книгите:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн