BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

06.04.2016

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в настоящата покана. 1. Наименование и адрес на възложителя Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) Адрес: гр. София, ул....
29.03.2016

ПРОТОКОЛ № 1-210/21.03.2016 г. по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на...
29.03.2016

ПРОТОКОЛ № 2-210/28.03.2016 г. по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на...
28.03.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9051137/10.03.2016 за представяне на оферта за възлагане...
18.03.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9050873/29.02.2016 за...
16.03.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на "Национален археологически музей Каталози", том II КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа...
11.03.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на книга "Национален археологически музей Каталози", том I КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка...
29.02.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на списание "Известия на Националния археологически институт", том XLIII КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22211000 Описание: Специализирани списания КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат,...
24.02.2016

Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2 Лице за контакт: инж. Надя Николова – ръководител Aдминистративен отдел, Tел.: (02) 988 24 06,...
23.02.2016

Заповед за оттегляне на публична покана с идентификационен номер 9049367/05.01.2016 г. за ремонт и обновяване на фоайе и заседателна зала на НАИМ-БАН
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн