BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

08.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и на книга „Геоархеология и археоминералогия“ с автор Руслан Костов КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22121000-4 Описание: Технически публикации  КОЛИЧЕСТВО...
06.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на каталог „Българска археология 2015“ КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22121000-4 Описание: Технически публикации  КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка...
10.07.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9042977 в Портала за обществените поръчки от 19.06.2015 г. за представяне на оферта за...
01.07.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9042816 в Портала за обществените поръчки от 15.06.2015 г. за представяне на оферта за...
19.06.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
15.06.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg  ...
08.05.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП  от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040075 в Портала за обществените поръчки от 23.03.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
28.04.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040694 в Портала за обществените поръчки от 09.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
24.04.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040582 в Портала за обществените поръчки от 07.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
20.04.2015

Разяснение по публична покана за „Отпечатване на два каталога и две книги към изложби“ с ID № 9040694/09.04.2015 г.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн