BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

10.02.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9049619/14.01.2016 за представяне на оферта за възлагане...
28.01.2016

Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2 Лице за контакт: инж. Надя Николова – ръководител Aдминистративен отдел, Tел.: (02) 988 24 06,...
20.01.2016

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9049367/05.01.2016 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга...
15.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Списание "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и „Геоархеология и археоминералогия: Артефакти и обекти от България (Библиография)“ с автор Руслан Костов в списание „Интердисциплинарни изследвания“, том 24 КОД СЪГЛАСНО...
13.01.2016

Разяснение по публични покани с идентификационни номера от Портала за обществените поръчки , както следва: 1. ID № 9049367/05.01.2016 г. с предмет Печат на каталог „Българска археология 2015",   2. ID № 9049436/08.01.2016 г. с предмет Печат на сп....
08.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и на книга „Геоархеология и археоминералогия“ с автор Руслан Костов КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22121000-4 Описание: Технически публикации  КОЛИЧЕСТВО...
06.01.2016

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Печат на каталог „Българска археология 2015“ КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 22121000-4 Описание: Технически публикации  КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка...
10.07.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9042977 в Портала за обществените поръчки от 19.06.2015 г. за представяне на оферта за...
01.07.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9042816 в Портала за обществените поръчки от 15.06.2015 г. за представяне на оферта за...
19.06.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн