BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

28.11.2014

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9035775 в Портала за обществените поръчки от 10.11.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
11.11.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
05.11.2014

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9034820 в Портала за обществените поръчки от 17.10.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
20.10.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg  ...
13.10.2014

ПРОТОКОЛ по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9034036 от 09.09.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
25.09.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
23.09.2014

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти във връзка с обществена поръчка за отпечатване на каталог и две книги към изложбата „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България”...
09.09.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
19.06.2014

Относно публична покана за разработване и реализиране на завършен мултимедиен продукт за изложба „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки...
18.06.2014

Относно публична покана за печат на книга и две дипляни, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенцията по обществени поръчки  комисия прегледа постъпилите оферти - 12 бр. и на базата на критерия "най-ниска цена" конкурсът...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн