BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

15.06.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg  ...
08.05.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП  от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040075 в Портала за обществените поръчки от 23.03.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
28.04.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040694 в Портала за обществените поръчки от 09.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
24.04.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040582 в Портала за обществените поръчки от 07.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
20.04.2015

Разяснение по публична покана за „Отпечатване на два каталога и две книги към изложби“ с ID № 9040694/09.04.2015 г.
09.04.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП  от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9040075 в Портала за обществените поръчки от 23.03.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
09.04.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg  ...
08.04.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg  ...
27.03.2015

ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП  от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9039294 в Портала за обществените поръчки от 20.02.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за...
23.03.2015

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Археология
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн