BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

19.06.2014

Относно публична покана за разработване и реализиране на завършен мултимедиен продукт за изложба „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки...
18.06.2014

Относно публична покана за печат на книга и две дипляни, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенцията по обществени поръчки  комисия прегледа постъпилите оферти - 12 бр. и на базата на критерия "най-ниска цена" конкурсът...
05.06.2014

Относно публична покана за доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенцията по обществени поръчки , комисия прегледа постъпилите оферти и на базата на критерия...
26.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
19.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
12.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
25.04.2014

Относно публична покана за печат на книга "Археологически открития и разкопки през 2013 г.", публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки , комисия прегледа постъпилите оферти и на базата на критерия...
25.04.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
09.04.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
17.03.2014

Относно публична покана за печат на сп. "Приноси към Българската археология", том 7, публикувана на уеб сайтовете на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки , комисия прегледа постъпилите оферти (10 бр.) и на базата на критерия...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн