BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

01.11.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
21.10.2013

Относно публична покана за печат на сборник "В памет на академик Димитър Петров Димитров", публикувана на уеб сайта на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки , комисия прегледа постъпилите оферти (6 бр.) и на базата на критерия...
17.10.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
14.10.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  НАИМ-БАН  България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  За: Надя Николова Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен адрес на възлагащия...
14.10.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  НАИМ-БАН  България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  За: Надя Николова Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен адрес на възлагащия...
03.10.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  НАИМ-БАН България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  За: Надя Николова Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ...
09.08.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
09.08.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при БАН  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен...
08.08.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за...
26.07.2013

Информация за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Археология
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн