BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

06.07.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06 Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: Надя Николова Общ адрес на възлагащия орган/възложителя:...
04.05.2012

Национален археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на покрива на сградата на НАИМ...
10.04.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" 2 Тел.: (02) 988 24 06, Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: ул. "Съборна" 2 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя:...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Интердисциплинарни изследвания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн