BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

10.04.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" 2 Тел.: (02) 988 24 06, Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: ул. "Съборна" 2 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя:...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн