BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

25.07.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при БАН  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен...
03.07.2013

Относно публична покана за печат на каталог, публикувана на уеб сайта на Националния археологически институт с музей при БАН и Агенция по обществени поръчки , комисия прегледа постъпилите оферти (6 бр.) и на базата на критерия "най-ниска цена" конкурсът спечели фирма "ТИ ДИ...
21.06.2013

Разяснение № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на...
15.06.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при БАН  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен...
05.06.2013

Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на...
15.05.2013

Националният археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява oткрита процедура по ЗОП за осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях на...
22.04.2013

Разяснение относно публичната покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за печат на три книги: 1. Сборник „Василка Герасимова. In Memoriam“; 2. Сборник „В чест на Георги Кузманов“; 3. сп. „Нумизматика, сфрагистика и...
15.04.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при БАН  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail:  admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен...
08.04.2013

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Национален археологически институт с музей при БАН  За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2  Тел.: (02) 988 24 06  Факс: (02) 988 24 05  Е-mail: admin@naim.bg   Място/места за контакт: Надя Николова Основен...
30.10.2012

Националният археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и монтаж на...

Тракология 2017 / Thracology 2017


Издания
Известия на Националния археологически институт
Достъпен за хора с увреждания
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн