BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача
Профил на купувача

01.10.2012

Националният археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Цялостна подмяна на съществуващото...
18.09.2012

Националният археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и монтаж на...
15.08.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06 Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: Надя Николова Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:...
06.07.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 Тел.: (02) 988 24 06 Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: Надя Николова Общ адрес на възлагащия орган/възложителя:...
04.05.2012

Национален археологически институт с музей към Българска академия на науките обявява покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на покрива на сградата на НАИМ...
10.04.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национален археологически институт с музей при БАН За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" 2 Тел.: (02) 988 24 06, Факс: (02) 988 24 05 Е-mail: admin@naim.bg Място/места за контакт: ул. "Съборна" 2 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя:...
© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн