BG / EN
Начало » Новини » » Обява № ОП-1 от 15.06.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Изкопаване, извозване и депониране на земни маси извън сервитута на АМ „Струма“ за нуждите на пълното спасително археологическо проучване на Археологически Обект № 16 (от км 419+670 до км 420+384) по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.3”
Обява № ОП-1 от 15.06.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Изкопаване, извозване и депониране на земни маси извън сервитута на АМ „Струма“ за нуждите на пълното спасително археологическо проучване на Археологически Обект № 16 (от км 419+670 до км 420+384) по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.3”

16.06.2017

Дата на създаване: 16.06.2017 г.


Преписка идентиф. номер: ОП-1/15.06.2017


Обява № ОП-1 от 15.06.2017 - PDF
Публикувано на 16.06.2017 г.

 
Проект на договор - WORD DOC
Публикувано на 16.06.2017 г.

Решение - PDF
Публикувано на 16.06.2017 г.


Решение - WORD DOC
Публикувано на 16.06.2017 г.

Приложение №12, Техническо задание - WORD DOC
Публикувано на 16.06.2017 г.

Указания за участие - WORD DOC
Публикувано на 16.06.2017 г.

Указания за участие - PDF
Публикувано на 16.06.2017 г.

Решение - PDF
Публикувано на 05.07.2017 г.

Информация - PDF
Публикувано на 05.07.2017 г.

Заповед - PDF
Публикувано на 26.07.2017 г.

Протокол №2
Публикувано на 26.07.2017 г.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн