BG / EN
Начало » Новини » » Публично състезание за възлагане на обществена поръчка № ОП2-15/17.08.2017 г. с предмет "Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България"
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка № ОП2-15/17.08.2017 г. с предмет "Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България"

17.08.2017
Номер на процедура : ОП2 /17.08.2017 г.

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България“
Публикувано на 17.08.2017 г.

Договор-проект
Публикувано на 17.08.2017 г.

Zones_LiDAR_NAIM.kmz
Публикувано на 17.08.2017 г.

Обявление за поръчка
Публикувано на 17.08.2017 г

Решение за откриване на процедура
Публикувано на 17.08.2017 г

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП с № ОП 2
Публикувано на 15.09.2017 г

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн