BG / EN
Начало » Новини » » Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет : „Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България“
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет : „Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България“

19.12.2017
Номер на процедура : ОП3/19.12.2017 г.


Решение за откриване на процедура
Публикувано на 19.12.2017 г.

Покана
Публикувано на 19.12.2017 г.

Договор-проект
Публикувано на 19.12.2017 г.

Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
© 2018 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн