BG / EN
Начало » Новини » » Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет : „Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България“
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет : „Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – Digital Surface Model) и въздушно заснемане с цел създаване на ортофотоизображения на 14 (четиринадесет) зони с регистрирани археологически обекти от територията на Р България“

19.12.2017
Номер на процедура : ОП3/19.12.2017 г.


Решение за откриване на процедура
Публикувано на 19.12.2017 г.

Покана
Публикувано на 19.12.2017 г.

Договор-проект
Публикувано на 19.12.2017 г.

Протокол №. 1
Публикувано на 22.01.2018 г.

Доклад
Публикувано на 22.01.2018 г.

Решение № ОПД 3-3
Публикувано на 22.01.2018 г.

Публикувано на 22.01.2018 г.

Договор - Договор_ОПД3-7.pdf
Публикувано на 13.03.2018 г.

Фактура - Invoice NAIM BAS .pdf
Публикувано на 13.03.2018 г.

Авансово плащане - Авансово_Плащане.pdf
Публикувано на 13.03.2018 г.


Окончателни плащания - Окончателни_плащания.pdf
Публикувано на 05.09.2018 г.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн