BG / EN
Начало » Новини » » ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

12.03.2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

 

Обява № ОП-1.1 от 12.03.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2018 година на служителите, работещи в Национален археологически институт с музей при БАН’’

Дата на създаване: 12.03.2018 г.


Преписка идентиф. номер: ОП-1.1/12.03.2018

 

Техническо задание –Техническо задание на Възложителя.doc - 12.03.2018 г.


Бланки

1. Представяне на участника /Приложение № 1/ – Приложения.doc

2. Техническо предложение /Приложение № 2/  - Приложения.doc

3. Ценово предложение /Приложение № 3/  - Приложения.doc

4.  Проекто-Договор /Приложение № 4/ - Приложения.doc

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7   от ЗОП/ Приложение № 5 – Приложения.doc

 6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5   от ЗОП/ Приложение № 6 - Приложения.doc

7. Образец на оферта – Оферта.doc

8. Декларация за подизпълнители – Декларация за подизпълнители.doc

9. Декларация за съгласие от подизпълнители – Декларация за съгласие от подизпълнители.doc

10.Декларация за приемане клаузи – Декларация за приемане клаузи .doc

 


Решение ОПД 1.3 – Решение.pdf
26.03.2018

Информация – Информация_срок.pdf
26.03.2018

Протокол от работата на комисията - Протокол.pdf
02.04.2018 г.

Заповед № OПД - 1.6 от 02.04.2018 г. - Заповед_ОПД_1_6.pdf
02.04.2018 г.

Договор № OПД - 1.8 от 03.04.2018 г. - Договор_ОПД_1.8.pdf
03.04.2018 г.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн