BG / EN
Начало » Новини » » Протокол от заседание на комисията за разглежданена постъпилите заявления за замяна на изпълнител по сключения Договор за изпълнение № 1063/03.11.2016 г. с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-историче
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн