BG / EN
Начало » Новини » » ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

30.07.2019
Обява № ОПД-3-1 от 30.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършването на техническа експертиза на конструкцията на сградата на Националния археологически музей към БАН (бивша Бюйюк джамия), намираща се в гр. София, ул. ,,Съборна“ № 2“

 

Дата на създаване: 30.07.2019 г.

 

Преписка идентиф. номер: ОПД-3-1/30.07.2019 г.

 

Техническо задание Техническо_Задание.doc

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
12.08.2019г.

Информация за обява за ОП - удължаване на срока за подаване на оферти
12.08.2019г.


Бланки

1. Проект_договор

2. Представяне на участника

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 т. 1  т. 2 и т. 7

4. Декларация. чл. 54 aл. 1, 3-5

5. Декларация. чл. 66, ал 1

6. Декларация подизпълнител

7. Декларация. чл 3, т. 8

8. Декларация ЗМИП (когато е приложимо)

9. Техническо предложение

10. Ценово предложение

© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн