BG / EN


06.02.2017

Дата на създаване: 06.02.2017 г. Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/%D0%BF%D1%80 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%B D%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1% 83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/% D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%...
27.09.2016

Обява и техническо задание Удължаване на срок за получаване на оферти Документация към обявата: Представяне на участник – Приложение № 1 Техническо задание на Възложителя Техническа оферта – Приложение № 2 Ценова оферта – Приложение №...
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн