BG / EN


19.02.2019

Решение за сключване на допълнително споразумение   Решение за сключване на допълнително споразумение  
04.02.2019

Обява № ОП-1.1 от 04.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2019 година на служителите, работещи в Национален...
12.03.2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП   Обява № ОП-1.1 от 12.03.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за...
06.02.2017

Дата на създаване: 06.02.2017 г. Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/%D0%BF%D1%80 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%B D%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1% 83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/% D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%...
27.09.2016

Обява и техническо задание Удължаване на срок за получаване на оферти Документация към обявата: Представяне на участник – Приложение № 1 Техническо задание на Възложителя Техническа оферта – Приложение № 2 Ценова оферта – Приложение №...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн