BG / EN
Обяви

05.03.2024

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява допълнителен конкурс за прием на един редовен докторант за учебната 2023-2024 г. Тема за редовна докторантура: „Археозоологични данни за развитието на животновъдството, търговията,...
01.08.2022

Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ Програмата...
15.01.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА МЛАДИ УЧЕНИ   Програмата е в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени и подпомагане...
28.09.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за уредник (НКПД 2621-6004) – 1 място, за нуждите на отдел Фондове на НАИМ-БАН в гр. София   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатът трябва да притежава...
28.09.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за уредник (НКПД 2621-6004) – 1 място, за нуждите на отдел Фондове на НАИМ-БАН в гр. София   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатът трябва да притежава...
08.06.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за консерватор/реставратор – 1 място, за нуждите на филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатът трябва да притежава...
16.03.2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и на основание решение на Директора на НАИМ – БАН временно се спира провеждането на конкурс за фондохранител за нуждите в отдел „Фондове“ на НАИМ до отмяна на извънредното положение.  ...
20.01.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за фондохранител, НАИМ ( НКПД 4411-3005 ) – 1 място, за нуждите на отдел „Фондове“   ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Кандидатът трябва да притежава...
20.01.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за „асистент“ по средновековна археология (материална и духовна култура на Второто българско царство) във филиал „Велико Търново“- НАИМ ( НКПД 2422-7081 ) – 1 място, за нуждите...
17.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОСТДОКТОРАНТИ   Програмата е в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на постдокторантите и подпомагане...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн