BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за консерватор/реставратор за нуждите на филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен
Обява за работа за консерватор/реставратор за нуждите на филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен

08.06.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за консерватор/реставратор – 1 място, за нуждите на филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и да е вписан в регистъра на лицата по чл. 165, ал.1 от ЗКН.

За предпочитане е да има професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на археологически движими културни ценности.

- професионален опит – минимум 5 години

 

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. Шумен

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Събеседването ще бъде проведено в сградата на Филиала на НАИМ-БАН в Шумен, след провеждане на етапа „по документи“.

Необходими документи за първи етап:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж, свидетелство за вписванев регистъра на лицата по чл. 165, ал.1 от ЗКН и други по преценка на кандидата.

 

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

 

Дата на обявата: 08.06.2020 г.

 

Краен срок за подаване на документите – 07.07.2020 г. 16:30 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на НАИМ-БАН, гр. София, ул. Съборна № 2, или на е-mail hr@naim.bg

Организация: НАИМ-БАН

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн