BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за уредник в отдел „Фондове“, НАИМ
Обява за работа за уредник в отдел „Фондове“, НАИМ

28.09.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за уредник (НКПД 2621-6004) – 1 място, за нуждите на отдел Фондове на НАИМ-БАН в гр. София

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по археология.

- Владеене на английски език (минимум ниво В-2)

- Професионален опит – не се изисква

 

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Събеседването ще бъде проведено в сградата на НАИМ-БАН в гр. София, след провеждане на етапа „по документи“.

Необходими документи за първи етап:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж, сертификати и дипломи за владеене на чужди езици и други документи по преценка на кандидата.

 

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

 

Дата на обявата: 28.09. 2020 г.

 

Краен срок за подаване на документите – 16 октомври 2020 г. 16:30 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на НАИМ-БАН, гр. София, ул. Съборна № 2, или на е-mail hr@naim.bg

Организация: НАИМ-БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн