BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за пазител-информатор
Обява за работа за пазител-информатор

29.07.2011

ДЛЪЖНОСТ: ПАЗИТЕЛ-ИНФОРМАТОР

КОД ПО НКПД: 4222 3002

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: При посещение на посетителите да ги посреща вежливо, да ги упътва в музея и да отговаря на евентуални въпроси по експозицията; да опазва музейните експонати и други имущества в експозицията; да поддържа непрекъснат контрол по реда в залите с оглед осигуряване на най-благоприятни условия за опазване на експозицията

ИЗИСКВАНИЯ: Образование в областта на хуманитарните науки (археология, културология, история); владеене на чужд език

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: Лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност и др.

Назначаването става след събеседване с ръководството на отдел „Експозиции” и с Директора на НАИМ.

ЗАПЛАТА: Минимална работна заплата

НАЗНАЧЕНИЕ: Tрудов договор на пълно работно време

МЯСТО НА РАБОТА: гр. София, ул. „Съборна” 2

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Mолба, автобиография, диплома за образование, диплома/сертификат за чужд език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 22 август 2011 г.

ЗА ВРЪЗКА: Тел. (02) 988 24 06, г-жа Р. Димова

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн