BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за консерватор/реставратор
Обява за работа за консерватор/реставратор

12.04.2019

ДЛЪЖНОСТ: консерватор/реставратор

КОД ПО НКПД: 26517006

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор" по:

1. специалност в областта на консервацията и реставрацията;

2.  друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация.

За предпочитане е да има професионален опит в областта на консервацията и реставрацията на археологически движими културни ценности и в частност на силикатни материали (камък, керамика и т.н.). 

- професионален опит – минимум 3 години

 

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

 

Необходими документи за първи етап:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.

 

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

 

Дата на обявата: 12 април 2019 г.

 

Краен срок за подаване на документите: 10 май 2019 г. до 16:30 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на НАИМ-БАН, гр. София, ул. Съборна № 2, или на е-mail hr@naim.bg

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн