BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Рецензии и становища за дисертационния труд на Мила Евгениева Чачева
Рецензии и становища за дисертационния труд на Мила Евгениева Чачева

29.04.2019

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Мила Евгениева Чачева на тема "Накити от гръцките колонии по българското Черноморие VI-I в. пр. Хр." за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:

  1. Рецензия от проф. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ)
  2. Рецензия от доц. д-р Милена Тонкова (председател на НЖ)
  3. Становище от проф. д.и.н. Людмил Гетов (член на НЖ)
  4. Становище от доц. д-р Кръстина Панайотова (член на НЖ)
  5. Становище от доц. д-р Румяна Георгиева (член на НЖ)

 

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн