BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за фондохранител в отдел „Фондове“, НАИМ
Обява за работа за фондохранител в отдел „Фондове“, НАИМ

20.01.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за фондохранител, НАИМ (НКПД 4411-3005) – 1 място, за нуждите на отдел „Фондове“

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор" по някоя от следните специалности:

  1. АРХЕОЛОГИЯ;
  2. ИСТОРИЯ;
  3. класическа филология

За предпочитане е да има професионален опит в областта на археологията и/или музейното дело.

 

- Владеене на английски език (минимум ниво B-2)

 

Допълнително предимство за заемането на длъжността са следните умения:

 

- Владеене на допълнителен чужд език / езици, освен английски език

- Професионален опит в областта на музейното дело

- Познаване на нормативната уредва в областта на музейното дело и в частност на  формирането и управлението на музейните фондове в Република България

 

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи за първи етап:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж, чуждоезикова квалификация и други по преценка на кандидата.

 

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

 

Дата на обявата: 20 януари 2020 г.

 

Краен срок за подаване на документите - 20 февруари 2020 г. 16:30 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на НАИМ-БАН, гр. София, ул. Съборна № 2, или на е-mail hr@naim.bg

Организация: НАИМ-БАН

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн