BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Обява за работа за асистент във филиал „Велико Търново“- НАИМ
Обява за работа за асистент във филиал „Велико Търново“- НАИМ

20.01.2020

Националният археологически институт с музей при БАН обявява конкурс за „асистент“ по средновековна археология (материална и духовна култура на Второто българско царство) във филиал „Велико Търново“- НАИМ (НКПД 2422-7081) – 1 място, за нуждите на филиал „Велико Търново“

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатът трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността:

  1. АРХЕОЛОГИЯ;

За предпочитане е да има професионален опит в областта на археологията.

- Владеене на английски език

 

Допълнително предимство за заемането на длъжността са:

 

- Професионален опит в провеждането на теренни археологически проучвания (спасителни и планирани)

- Научни публикации в областта на археологията

 

Вид работа: временен трудов договор

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден

Населено място: Филиал „Велико Търново“- НАИМ

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи за първи етап:

- автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж, чуждо езикова квалификация и други по преценка на кандидата.

 

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и не допуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

 

Дата на обявата: 20 януари 2020 г.

 

Краен срок за подаване на документите - 20 февруари 2020 г. 16:30 часа

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в сградата на НАИМ-БАН, гр. София, ул. Съборна № 2, или на е-mail hr@naim.bg

Организация: НАИМ-БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн